ČESKÁ ASOCIACE, z.s. - členství

Členství České asociaci, z.s. je svobodným vyjádřením firmy a jejího managementu pro zařazení firmy mezi FAIR PLAY FIRMY České republiky.


Členství v České asociaci, z.s. je pro firmu a její zaměstnance radostí a závazkem být součástí dalšího rozvoje fair play firemní kultury v České republice.

 Členstvím v  České asociaci, z.s.se firma stává členem sdružení firem, které v České republice podporují byznys v duchu fair-play a jejich firemní strategie obsahuje tyto pilíře firemní kultury:

 • Healthy – členské firmy České asociace, z.s. podporují jak fyzické tak i duševní zdraví svých zaměstnanců a snaží se eliminovat pracovní zatížení svých zaměstnanců podporou programů a aktivit v oblasti zdravého životního stylu a osobního rozvoje.
 • Fair-playčlenské firmy České asociace, z.s. vytváří rovné příležitosti všem, nepodporuje bezpráví a nekalé techniky podnikání a vlastní činnost firmy řídí ve sportovním duchu fair-play.
 • Friendly členské firmy České asociace, z.s. jsou otevřené a vstřícné nejen ke svým zájmovým skupinám, ale jsou aktivní i v oblasti CSR a v aktivním kontaktu s dalšími firmami, se kterými sdílí vlastní zkušenosti a inspiraci pro rozvoj firemního managementu a byznysu v celé České republice bez ohledu na obor či velikost firem.

Členství v České asociaci, z.s. je symbolem aktivní společenské odpovědnosti firem (CSR), které aktivně a celoročně motivují své zaměstnance ke zdravému životnímu stylu a programy v oblasti zdraví a firemního sportu patří mezi jejich nástroje firemního managementu.

Firmy se "sportovním duchem" a zdravou firemní kulturou spolupracují také na šíření hodnot fair-play v podnikatelském prostředí v rámci charty "WE ARE FAIR PLAY BUSINESS" a podpoře zdravého stylu života v České republice.


Členem České asociace, z.s.se může stát:

1) právnická osoba (firma, organizace, sdružení, firemní sportovní klub apod.) 

2) fyzická osoba reprezentující kladný vztah ke sportu a svou firmu.

Jak se stát členem České asociace, z.s.?

1.krok - Emailem vyjádřit zájem o členství Vaší firmy v České asociaci, z.s.

2.krok - Vyplnění registrační karty člena  ( základní údaje firmy a kontaktní osoby )

3.krok - Uhrazení ročního příspěvku na činnost České asociace, z.s. 20 tis.Kč 

"Jaký je přínos pro firmu být členem České asociace, z.s.?"

Business Networking - sportovní prostředí a atmosféra kolem sportu patří zcela jistě mezi nejpříjemnější místa pro navazování nových kontaktů, ať už osobních nebo pracovních.

Spojení jména a loga firmy s atraktivní a užitečnou činností - každý potvrdí, že zdraví patří mezi největší hodnoty, které máme a firmy, které zdraví zaměstnanců podporují a jsou se zdravím spojované, patří mezi vyhledávané a kladně hodnocené zaměstnanci i obchodními partnery.

Výkon - zvýšení výkonu zaměstnanců firem, které prokazatelně a pravidelně pečují o zdraví svých zaměstnanců, kteří v 94% vnímají vlastní zdraví jako nejdůležitější hodnotu.

Motivace - zaměstnanci v 96% oceňují podporu zaměstavatele, který je motivuje a podporuje v oblasti zdravého životního stylu.

Loajalita - účast zaměstnanců na sportovních akcích pod jménem a s logem vlastní firmy je jedním z neúčelnějších nástrojů interního marketingu a budování vztahu zaměstnanců k logu a firmě.

Členem České asociace, z.s. může být každý, kdo:

 • kladný vztah ke sportu a zdravému životnímu stylu 
 • bez ohledu na věk, kondici apod. zařazuje do svého života zdravý pohyb
 • reprezentuje svou firmu v rámci sportovních a zdraví prospěšných aktivit
 • rád se setkává s lidmi sportovního ducha a nadšenými pro pohyb a sport

Cílem České asociace, z.s. je sdružovat firmy a firemní sportovní kluby, které organizují akce a programy pro zaměstnance v oblasti zdraví, pohybu a firemního sportu. Společně se sdružováním existujících firemních klubů pomáháme také při jejich zakládání. Pro členské firmy AFSZ, o.s. bez firemních klubů nabízíme podporu, administraci a organizaci programů a akcí v oblasti zdraví a firemního sportu.

Členským firmám a klubům nabízí Česká asociace, z.s.. také podporu v oblasti marketingových a PR aktivit spojených se zdravým životním stylem a sportem včetně maximalizace využití sponzoringu a společenské zodpovědnosti (CSR).

Na základě potvrzené registrace může nový člen České asociace, z.s.( v případě právnické osoby všichni zaměstnanci ) začít okamžitě využívat veškeré výhody a benefity firemních sportovců.

Svůj zájem o zařazení mezi členy České asociace, z.s. posílejte na


Člen České asociace, z.s. má právo:


 • být informován o cílech a průběžné činnosti České asociace, z.s.
 • využívat propagační prostor pro vlastní interní i externí PR a marketing
 • předkládat návrhy a podněty pro další činnost České asociace, z.s.
 • účastnit se a prezentovat se za zvýhodněných podmínek na akci ČESKÉ FIREMNÍ HRY www.ceskefefiremnihry.cz
 • na zviditelnění své firmy na webových stránkách, materiálech České asociace, z.s. přímo na akcích www.businessrun.cz www.universalczech.cz 
 • na slevu při registraci na všech sportovních akcích pořádaných Českou asociací, z.s.včetně vzdělávacích seminářů a konferencí, na kterých se Česká asociace, z.s. podílí jako partner např. www.manazerskeforum.cz

Co členství v České asociaci, z.s.přináší firmě a managementu firmy?


 • přirozená a efektivní podpora interního marketingu a PR komunikace
 • veřejně prezentovaná příslušnost k FAIR PLAY firmám a myšlence FAIR PLAY BUSINESS
 • mobilizace pozitvní atmosféry ve firmě 
 • široké výhody a benefity v rámci programu FIT 4 JOB  www.fit4job.cz 
 • prokazatelná podpora zdravého pohybu a zdraví zaměstnanců
 • realizace preventivních program, dní zdraví a účast na akcích spojených se zdravým pohybem a aktivní životním stylem
 • viditelná účast zaměstnanců na celorepublikových i regionálních akcích "pod logem své firmy"
 • silná podpora budování pozitivního vztahu zaměstnanců k logu firmy
 • atraktivní a finančně velmi dostupný benefit pro zaměstnance
 • zajímavé PR spojené se společenskou zodpovědností
 • sociální networking s rodinami zaměstnanců
 • komunikace a provázání sociálních skupin ( zaměstnankyně na mateřské dovolené, expati apod. )
 • skrze charitativní Konto pro pohyb, firemní dobrovolnictví České asociace, z.s. se firma jako člen České asociace, z.s. stává součástí silných příběhů
 • naplňování vlastních společensky zodpovědných aktivit prostřednictvím zaměstnanců, kteří jsou osobně zapojeni a motivovaní
 • efektivní forma Business Networkingu
 • finanční zvýhodnění při startu firemního týmu na sportovních akcích
 • účast a finanční zvýhodnění na odborných akcí typu Manažerské fórum
 • firma je součástí skupiny silných a dynamických firem
 • zviditelnění firmy jako zdatného a vyhledávaného zaměstnavatele poskytujícího svým zaměstnancům atraktivní možnosti
 • nadstavbu vlastním interním aktivitám a firemním akcím
 • možnost prezentovat své logo a aktivity ve spojení se zajímavými příběhy a osobnostmi
 • aktivní účast při organizovaní firemních turnajů, akcí a rozvoji firemního sportu v České republice
 • možnost propagovat svou organizaci, cíle, produkty a služby na webu České asociace, z.s.
 • možnost používat logo České asociace, z.s. a FAIR PLAY BUSINESS ve svůj prospěch dle daných pravidel
 • vlastní propagace na všech akcích České asociace, z.s.
 • zvát svým jménem nebo jménem České asociace, z.s. své obchodní partnery na zajímavé akce
 • členství ve FAIR PLAY BUSINESS klubu  České republiky

Co členství v České asociaci, z.s. přináší fyzickým osobám a zaměstnancům?

 • přehled o zajímavých sportovních akcích
 • možnost získat výhodné nebo zdarma startovné na řadu zajímavých akcí (přes 100 sportovních akcí po celé ČR )
 • pozvání na akce, které mají specializované kategorie firemních štafet, firemních účastníků
 • atraktivní možnost setkání s českými reprezentanty a osobnostmi českého sportu i kultury v rámci společných sportovních akcí
 • setkání se zaměstnanci jiných firem s podobným zaměřením profesním i osobním- zajímavé akce pro rodiny a děti
 • příslušnost k atraktivní komunitě firemních sportovců
 • motivaci pro vlastní zdravý pohyb
 • motivaci a příležitost pro vlastní sociální rozvoj formou spolupráce s handicapovanými
 • zajímavá setkání s atraktivními a motivujícími osobnostmi
 • nové kontakty a příležitosti - Business i osobní networking
 • slevy a zvýhodněné nabídky z oblasti zdravé výživy a sportovních potřeb
 • atraktivní forma zapojení do budování image vlastního týmu a firmy, pro kterou pracují.

FAIR PLAY BUSINESS klub České republiky

FAIR PLAY BUSINESS klub České republiky

 FAIR PLAY BUSINESS je nosnou myšlenkou sdružení firem v Asociaci firemních sportů.

Jednotlivé firmy a další organizace se svým členstvím v Asociaci firemních sportů zavazují k maximální snaze o přenos férových sportovních hodnot do businessu a do své vlastní činnosti firmy.

Business Friends

Business Friends

Business Friends

Dny firemního zdraví

Dny firemního zdraví

Asociace firemních sportů a zdraví o.s.  nabízí organizaci a kompletní zajištění firemních dní zdraví, které se odehrávají přímo v sídle firmy a to včetně administrativních budov, výrobních prostor apod. Na základě mnoha zkušeností dokážeme vytvořit motivační a příjemnou atmosféru na téma zdravý životní styl kdekoli. Nechte si připravit nabídku, jak by den firemního zdraví mohl proběhnout ve Vaší firmě.

svým členským firmám jedinečný program FIT4JOB, podporující motivaci, zaměstnanců, smysluplnost zaměstnaneckých benefitů a CSR firemní aktivity.

Firemní program FIT4JOB

Firemní program FIT4JOB

Česká asociace nabízí (nejen) svým členským firmám jedinečný program FIT4JOB, podporující motivaci, zaměstnanců, smysluplnost zaměstnaneckých benefitů a CSR firemní aktivity.

Velký zájem je také o samostatný motivační program FIT4JOB, který většinou probíhá přímo ve firmách, nebo během firemních eventů a meetingů. Lektoři a odborníci z oblasti vyživy, fyzioterapie, pracovní psychologie aj. připraví pro každou skupinu zaměstnanců odpovídající vzdělávací nebo regenerační program z oblasti zdravého životního stylu a zdravotní prevence.

Firemní kluby sportu a zdraví

Firemní kluby sportu a zdraví

Asociace firemních sportů a zdraví, o.s. přijímá za své členy firemní kluby, které mají vlastní právní subjektivitu a nebo pod vedením zaměstnavatele spravují ve firmě programy a akce spojené se zdravým životním stylem, sportem a pohybem.

Partneři české vlajky

​Klub partnerů české vlajky jsme založili s cílem vybudovat silnější a pozitivní vztah k české vlajce jako symbolu České republiky a vlastenectví co nejvíce občanů a firem ČR.

Firmy se partnerem české vlajky stávají ve dvou krocích :

 1. viditelným umístěním české vlajky ve vlastních prostorách a areálu firmy,
 2. pravidelným příspěvkem na výrobu a distribuci české vlajky především do škol, veřejných areálů apod. ( jednou za 12 měsíců příspěvek formou daru 20 tis. Kč + DPH).

Další formy spolupráce jsou možné a řešeny individuálně.

Cílem Klubu partnerů české vlajky je i nárůst obliby české vlajky u dětí. Děkujeme všem firmám, které svým partnerstvím přispějí k výrobě vlajek, které předáváme do škol a na akcích určených pro děti.

Rádi bychom dosáhli podobného pozitivního stavu a úcty k naší vlajce, tak jako to známe z běžného života řady zemí po celém světě.

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


 • Mgr. Jiří Kastner, MBA
 • +420 603 82 82 42

Dostávejte novinky e-mailem

Dostávejte novinky e-mailem

© 2019, Česká asociace, z.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑